Kary za zajęcie pasa drogowego

Pisaliśmy o zarządzeniu prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego w sprawie naliczania kar za bezprawne zajęcie pasa drogowego. Precyzujemy. Zarządzenie dotyczy dróg wewnętrznych. Sprawę naliczania kar za bezumowne zajęcie pasa drogowego na ulicach gminnych reguluje ustawa o drogach publicznych.

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
- Zgodnie z wcześniejszym zarządzeniem prezydenta, z opłat za zajęcie pasa drogowego są zwolnione podmioty, które chcą umieścić rusztowania dla potrzeb dokonania remontu elewacji zewnętrznej budynku położonego przy drodze wewnętrznej, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy - informuje Joanna Brylska, rzecznik UM Kutno.

Komentarze (0)

avatar

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Wybierz kategorię